Ваш доверен партньор

ЕЪР ВОРТЕКС

Ваш доверен партньор

Можем да Ви предложим също:
Банкова гаранция режим “Транзит”;
Временен митнически склад;
Склад за митническо складиране на стоки тип “А”;
Свободен склад;
Генерална полица за Карго застраховки в “Булстрад”;
Дистрибуция и логистика на стоки;
Ние сме Вашият доверен партньор и ние се грижим за Вашите товари!
Ако сме пропуснали нещо – подсетете ни!

Изпрати запитвне